e_annual_report 1.2.0.35 1.2.0.35

Latest release
10 years ago

* Mon Jun 18 2012  1.2.0-35xbrl

- Korgema kliendihalduri oigus

 

* Tue May 15 2012 Inversion Software OY 1.2.0-34xbrl

- Formula valemigeneraatori taiendused ja kompilaatorite eraldamine

 

* Tue May 15 2012 Inversion Software OY  1.2.0-33xbrl

- Yhe allkirja noudmisel esindusoigusliku allkirja kontrolli fix

 

* Sat May 12 2012  1.2.0-32xbrl

- Yhe allkirja noudmisel esindusoigusliku allkirja kontroll

 

* Tue Apr 24 2012  1.2.0-31xbrl

- XBRL-AR ylekandmisreeglite taksonoomia versiooni pohiseks muutmine

 

* Tue Apr 17 2012  1.2.0-30xbrl

- PDF aruannetel taiendava lisa lubamine

- Pohirollides PDF generaatori kohendamine

- Yhe allkirja noudmise tuumfunktsionaalsus

 

* Fri Mar 30 2012  1.2.0-29xbrl

- Osanike valuuta kontroll yldse maha

 

* Thu Mar 29 2012  1.2.0-28xbrl

- Parandus SAAB andmete salvestamisel

- Osanike andmete valuuta kontroll kehtiva kapitali valuuta vastu

 

* Wed Mar 21 2012  1.2.0-26xbrl

- Aruande kontrollis monetary elementide sisu kontrolli lisamine ("ei tea",

  "ei ole" jms pyydmiseks)

- Euro konverteerimine mojutab ainult vordlusperioodi andmeid, kuna nyydsest

  voib lisatud aruandel ka olla aruandlusperioodis andmeid (nt SAAB)

- Bugfix SAAB rollide valimisel (valistati lisad)

- Muudatus SAAB andmete ylekandmisel - nulle ei voeta

 

* Thu Mar 15 2012  1.2.0-25xbrl

- Euro-konverteerimisel andmete ylekandmises konverteerime ainult vaartusi, mis

  reaalselt on ka taisarvud

- Andmete ylekandmise piirangu fix -20st: likvideerimisaruande asemel esimene

  likvideerimisvahearuanne tingimuseks

 

* Sun Mar 11 2012  1.2.0-24xbrl

- SAAB andmekogu liidestus ja selle kasutamine rakenduses

 

* Wed Mar 07 2012  1.2.0-23xbrl

- ATR andmekogu käsitsi laadimise nupp

 

* Wed Mar 07 2012  1.2.0-22xbrl

- ATR andmekogu liidestus ja selle kasutamine rakenduses

 

* Mon Mar 05 2012  1.2.0-21xbrl

- Nullide lisamist ei tyhistata aruandevigade leidmisel

 

* Mon Mar 05 2012  1.2.0-20xbrl

- IE7 JS fix aruande lisamisel

- Esimese likvideerimisaruande lisamisel ei kanna yle vordlusperioodi andmeid

- Taidame aruande nullid enne customize-etapi eelset andmete kontrolli, et valtida

  taitmata andmete hilisemat reeglikontrolli jooksmist.

 

* Wed Feb 15 2012  1.2.0-19xbrl

- Aruande yldvaates ei kuvata heatava-pdf puhul taksonoomiaks IFRS

 

* Wed Feb 15 2012  1.2.0-18xbrl

- Bugfix aruande lisamise vormi rippuma jaamisele, kui ei teki PDF erisuse toe kysimust

- Likvideerimisaruande esitamisel kysitakse nyyd vajadusel, kas eurot konverteerida

  ning ka konverteeritakse

- Genericlabelite parandused vaatamisvormidel (vajab vormil vähemalt tuples mõjutatud osade regenereerimist)

 

* Mon Feb 13 2012  1.2.0-17xbrl

- Konsolideeritud/fintantsteenuseosutaja Heatava taksonoomiaga aruande PDF erisuse tugi

 

* Fri Feb 03 2012  1.2.0-15xbrl

- Bugfix v1 taksonoomiate lisareeglite salvestamisel

- Eraldi loogika tuhandetest kroonidest tuhandete eurode ymberarvutamisele

- Aruanderollide ylekandmisel vanast aruandest voetakse vaikimisi jarjekorraks

  uue aruande taksonoomia jarjekord, mitte vana aruande jarjekord

 

* Fri Jan 27 2012  1.2.0-14xbrl

- Bugfix lives: myygitulu sisestamisel kontrollime EMTAK koodi olemasolu korrektselt

- Muudatus lives: Likvideerimisvahearuannet voib esitada ka siis, kui on olemas

  vanat tyypi erisusega esitatud likvideerimis- vms aruanne

- Bugfix lives: vasakul pool vordusmarki typed HC kasutamise puhul vordusreeglites

  genereerime korrektse koodi ridade summa leidmiseks

- Bugfix lives: auditeerimisele saatmisel tyhistame aruande staatusest soltuvad cached

- Bugfix: decimalItemType tyypi elementide korrektne salvestamine ja kuvamine vormides

- Muudatus: v2 tyypi vormide puhul ei kuva iga keele kohta textareat trafarettide muutmisel

- Bugfix: Lisarea kontrolli veateate genereerimisel TypeError fix, kui yritati kokku panna

  stringi ja integeri

- Muudatus: lisareeglite kompileerimisel kasutame rohkem ettearvutatud rollicachesid, hoiab

  vahemalt suurusjargu aega kokku

 

* Fri Jan 06 2012  1.2.0-13xbrl

- Ariregistri adapteri otseviite muutus

 

* Sat Dec 31 2011  1.2.0-12xbrl

- Curacaoe sisendina lubamine formi data kontrollis

 

* Fri Dec 30 2011  1.2.0-11xbrl

- Tuple ridade arvu kontrolli fix lisareeglites

- Bilansiandemete edastajas EMTAK versiooni muudatus ja reegli sobivuskontroll

  taksonoomiaga

- Uus EMTAK wsdl

 

* Thu Dec 29 2011  1.2.0-9xbrl

- Lisareeglite generaatoris tuple-kontrolli genereerimise fix

- Aruande muutmisvormil kuupaeva kontroll rangemaks ja teistmoodi vigu pyydma

- Aruande andmete kontrollimisel veateate genereerimiseks elemendi labeli kysimine

  oige mooduli funktsiooni kaest

- Vanade PDF-aruannete bugfix aruande kontrollis

 

* Wed Dec 28 2011  1.2.0-8xbrl

- EMTAK klassifikaatoripärija parandused:

    õige registrikood ja isikukood confist päringusse

    esmane proxy tugi RIKi võrgupiirangute jaoks

- Kalkulatsioonireeglite generaatoris rollilingi parandus

- EMTAK kirjelduse vaates seoste kuvamise fix

- Arvutusreeglites HC domeenide tuvastamise laiendus

 

* Tue Dec 27 2011  1.2.0-7xbrl

- Parem veateade vigaste registrikoodide sisestamisel taksonoomia lisareegli

  vormile

- Veel puuduv get_hc_dim_domains aruande yldkontrolli

- Aruande loppfaasi lisade bloki kuvamisel arvestame korrektselt lisade piiranguid

- Aruande loppfaasis lubame salvestada tyhja lisade valikut (eemaldada juba valitu)

- Bugfix aruande yldandmete muutmisel standardi valikul IFRS -> heatava

 

* Tue Dec 27 2011  1.2.0-6xbrl

- PDF-paddingu mallides fiximise puhul versioonibump

- endofpreviousperiod loogika fix

- endofpreviousperiod asendamise fix

 

* Tue Dec 27 2011  1.2.0-5xbrl

- Aruande üldandmete muutmisel standardi laienduse salvestamise fix, lahendab

  PDF reeglite rakendumise bugi

- format_endofprevperiod API muudatuse tottu tuleb ka mallide versiooni bumpida

- Taksonoomia v2 lisareeglite nimeruumi ei antud get_hc_dim_domains ette

- MTYSA-le oma literaalid Muu tyypi lisadele

 

* Mon Dec 26 2011  1.2.0-4xbrl

- PDF-tabelite paddingu puudumise bugi fix

- Aruandemalli renderdamise nimeruumi ettevotja andmed esmakandekp parimiseks

- X-tee sanity checkide kinni keeramine rmviki teenuste tarbimiseks

- format_endofprevperiod API muutus ja esmakandekp arvestamine

- Fix PDF-reeglite leidmisel tavataksonoomiat kasutava aruande puhul

- Muud pisemad parandused

 

* Wed Dec 21 2011  1.2.0-3xbrl

- Loppbilanssi vormide valimise reeglite fix

- Tuple-in-tuple andmete haldamise, vormigeneraatori, instance import-expordi

  tugi

- Muud pisemad parandused

 

* Mon Dec 12 2011  1.2.0-2xbrl

- Vormigeneraatori fixid enumeraatoritega seoses

 

* Mon Dec 12 2011  1.2.0-1xbrl

- EMTAK arendustood

- Formula-inspireeritud reeglid

- Erinevad fixid

 

Distributions