Maatschappelijke Informatievoorziening: Dossier e-health – zicht op opschaling

Published on: 25/01/2017
Last update: 01/02/2017
Document

Deze publicatie is geschreven naar aanleiding van de ervaring van De eHealth Academie (DEHA), een initiatief dat in de omgeving van Delft streeft naar het stimuleren van e-health voor de 100.000 inwoners van de regio. Omdat daarbij de aandacht is gericht op brede adoptie van e-health ontstond aan de ene kant inzicht in de om - vang van de komende ontwikkelingen en aan de andere kant in de praktische vragen waarmee alle betrokkenen zich mee bezighouden. De auteurs van deze publicatie denken dat het interessant kan zijn deze ontwikkelingen in meer praktisch detail te beschrijven zodat duidelijker wordt welke kansen en uitdagingen de verschillende betrokkenen de komende jaren zullen tegenkomen. Voor opschaling van e-health is het essentieel dat we verder kunnen kijken dan de individuele toepassingen en aan - dacht besteden aan de infrastructurele voorzieningen.

ISBN Number: 978-90-73077-85-0

Description of license: Naamsvermelding-GelijkDelen

Nature of documentation: Booklet

Categorisation

Type of document
Document
Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)