Dear users, creation of new accounts is temporarily disabled. Please check again later. We apologise for any inconvenience caused.

Maatschappelijke Informatievoorziening: E-health opschalen, regionale aanpak als katalysator

Published on: 25/09/2017
Last update: 26/09/2017
Document

Adoptie en opschaling van e-health is een essentiële stap op weg naar de ontwikkeling van de participatiesamenleving. Maar tegelijkertijd blijft het een uitdaging voor zowel gebruikers als voor professionals en hun organisaties. Het reali- seren van de meerwaarde van e-health in organisaties is een naast een technische zeker ook een culturele en organisa- torische uitdaging die vraagt om inzet, visie en leiderschap.

Deze publicatie richt zich op diegenen die werken aan die opschaling van e-health – in hun eigen instelling, stad of regio. E-health stelt burgers in staat om meer zelf zorg te kunnen dragen, onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid, voor hun kwaliteit van leven. Denk daarbij aan het langer thuis wonen, het zorgen verbeteren door betere informatie of de uitvoering van zorgtaken te vergemakkelijken door digitale ondersteuning. E-health kan bijdrage aan efficiëntere en effectievere zorg en welzijn in een tijd waarin beschikbare budgetten lager worden, het aantal zorg- vragers toeneemt en het aantal medewerkers onder druk staat.

ISBN Number: 978-90-73077-90-4

Description of license: Naamsvermelding-GelijkDelen

Nature of documentation: Book

Categorisation

Type of document
Document
Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)