Maatschappelijke informatievoorziening: Burgers toerusten voor een participatiesamenleving

Published on: 29/04/2015
Last update: 11/05/2016
Document

Maatschappelijke informatievoorziening identificeert de ontwikkeling van een digitale burger en schetst de contouren van een integrale visie die het ondersteunen van een goed geordende informatiehuishouding voor burgers mogelijk maakt. 

ISBN Number: 978-90-73077-65-2

Description of license: Naamsvermelding-GelijkDelen

Nature of documentation: Booklet

Categorisation

Type of document
Document
Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)