Principer för Digital Samverkan Ver: 1.2

Published on: 22/04/2015
Document

Principerna berör samverkanslösningar som stöder medborgarnas livssituationer, framförallt lösningar som riktar sig till medborgare, men även sådana som underlättar samverkan genom ett IT-baserat informationsutbyte mellan offentliga förvaltningar samt med andra aktörer.

Nature of documentation: Guide

Categorisation

Type of document
Document