VLDS 4.0 Fördjupning-Utveckla digital samverkan v1.0

Published on: 22/04/2015
Document

Utveckling i samverkan innebär att ett antal aktörer enskilt eller tillsammans identifierat ett eller flera behov där kundvärde och nytta kan åstadkommas bättre tillsammans än var och en för sig. Nyttan som ska åstadkommas kan vara extern eller intern, t ex effektivisering av interna processer och höjd informationskvalitet som i sin tur leder till höjd kvalitet i beslut (myndighetsutövning).


Metoden för utveckling av digital samverkan syftar till att stödja de aktörer som deltar i utvecklingen genom att lyfta fram vilka leveranser som behövs för att säkerställa samverkan på ett korrekt och effektivt sätt utifrån identifierade behov.


Vilken utvecklingsmetod som används av respektive aktör i samverkan berörs dock ej eftersom detta är en intern fråga.

 

Nature of documentation: Guide

Categorisation

Type of document
Document