VLDS 4.0 Instruktioner v1.0

Published on: 22/04/2015
Document

 

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en instruktion för beskrivningen av processer, information och digitala tjänster. Instruktionen bidrar till att säkerställa användning av gemensamma begrepp och notationer för beskrivningarna vilket ökar möjligheterna till återbruk och förståelse mellan olika aktörer.


Instruktionen bidrar också till att säkerställa att relationen mellan perspektiven process, information och tjänst kan beskrivas på ett standardiserat sätt vilket bidrar till möjligheterna att skapa en sammanhängande arkitektur för digital samverkan.


Ytterligare ett syfte är att säkerställa att beskrivningarna görs så att de kan delas och hittas på ett effektivt sätt genom att publiceras i katalogtjänster.

Nature of documentation: Guide

Categorisation

Type of document
Document

Attachment