VLDS 4.0 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

Published on: 22/04/2015
Document

Vid all form av samverkan är det viktigt att det juridiska perspektivet beaktas tidigt. De flesta fall av informationssamverkan påverkas av föreskrifter i lag eller förordning. I många fall föreskrivs dessutom mer detaljerat hur informationsutlämnande kan ske, i vilken form till vem och vad som får lämnas ut elektroniskt. I vissa fall föreskrivs även om sökbegränsningar. Det är viktigt att juridiska förutsättningar klargörs i ett tidigt skede eftersom regleringarna i betydande omfattning kan begränsa tänkt genomförande och förändringar av befintliga registerförfattningar kan ta lång tid.


I detta dokument beskrivs vissa områden som bör beaktas när informationsutbyte planeras ske mellan parter i offentlig sektor.

Nature of documentation: Guide

Categorisation

Type of document
Document