Share VLDS 4.0 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 on