Skip to main content

VLDS 4.0 Roller och överenskommelser v1.0

Anonymous (not verified)
Published on: 22/04/2015 Document Archived

Inom en samverkan finns tre kategorier av aktörer: ledningsaktörer, konsumenter och producenter.

I detta dokument beskrivs olika roller som kan finnas hos olika aktörer, men en enskild roll bör inte delas upp mellan olika aktörer.

Notera att alla roller inte måste finnas i varje samverkan, utan måste bedömas utifrån behovsbilden, samt syftet och komplexiteten i aktuell samverkan.

Nature of documentation: Guide

Categorisation

Type of document
Document